Sedummatter

Vis alle

Produktinformasjon

Sedummatter brukes som stamme for produksjon av f.eks. sedumtak. Plantefrøene (Sedumfrø) såes direkte på matten og dekkes med et tynt jordlag. Etterhvert vil frøene spire og bli grønne samtidig som røttene vokser ned i matten. Etter en tid kan mattene rulles sammen og plasseres der de skal være.

Mattene leveres i 2 tykkelser, 10 mm og 20 mm og i flak på 2,0 x 2,0 m.

Beregn pris