Kokosfibermatter Sedummatter

Vis alle

Sedummatte

Produktinformasjon

Kokosfibermatter brukes som stamme for produksjon av f.eks. sedumtak. Plantefrøene (Sedumfrø) såes direkte på matten og dekkes med et tynt jordlag. Etterhvert vil frøene spire og bli grønne samtidig som røttene vokser ned i matten. Etter en tid kan mattene rulles sammen og plasseres der de skal være.

Mattene leveres i flere tykkelser, 10 mm, 15 mm og 20 mm og i flak på 1,0 x 2,0 m.

I forbindelse med dyrking av grønne urter og frø brukes sedummatten til spiring – «microgreens»

Kokosfibermatten – Sedummatten er 100% natur og består bare av kokosfiber og naturgummi.

Beregn pris